Jönsson refererade till en rapport från Europol som förutspår att inom tre år kan 90 procent av allt innehåll på internet vara genererat av AI. Han citerade också BBC:s produktchef David Caswell, som jämförde lanseringen av chatroboten Chat GPT med internets födelse och Iphones introduktion, för att illustrera AI:s betydande roll i den pågående teknologiska revolutionen.

Han betonade att nio stora företag, inklusive amerikanska jättar som Amazon, Google och Apple samt kinesiska aktörer som Tencent och Alibaba, dominerar AI-investeringarna. Denna dominans är signifikant, med tanke på hur företag som Open AI, med sin lansering av Chat GPT, har accelererat utvecklingen och utbredningen av liknande AI-tjänster.

Jönsson belyste AI:s kapacitet genom att jämföra dagens generativa AI-system med IBM:s Deep Blue, en dator som besegrade schackvärldsmästaren Garri Kasparov på 1990-talet. Medan Deep Blue var programmerad med omfattande schackkunskap, kan dagens AI-system lära sig och skapa på egen hand, vilket skapar både möjligheter och komplexa frågeställningar, speciellt inom upphovsrätt.

En annan viktig aspekt som Jönsson tog upp var AI:s förmåga att generera falsk information med övertygande självförtroende. Han exemplifierade detta med en händelse där en chatrobot framställde en falsk nyhet om en knivattack, vilket understryker vikten av att förstå AI:s begränsningar och etiska implikationer.

Jönsson avslutade med att diskutera AI:s inverkan på medier och samhälle. Han framhöll att medan starka medievarumärken kan gynnas av AI, precis som under pandemin, finns det även potential för AI att automatisera och effektivisera mediernas arbetsprocesser. Samtidigt underströk han vikten av forskning, reglering och allmänbildning för att navigera i AI:s komplexa landskap. Som exempel ställde han en fråga till Googles AI-robot Bard om mänsklighetens framtid med AI, där svaret återspeglade hans egna synpunkter: mer forskning, reglering och utbildning kring AI är nödvändigt för att undvika potentiella risker.

Jönssons presentation visar på en djup förståelse för både möjligheterna och utmaningarna som AI innebär, och understryker vikten av en balanserad och informerad syn på denna snabbt växande teknologi.

Joe Formgren
Kommunikationsstrateg/coach
Presstjänst