- Vi har inflyttning till byn och ser barnens behov här. Det känns fantastiskt att trenden vänt och unga familjer väljer att bosätta sig nära naturen. Vi har en fantastisk miljö nära Dalälven, som verkligen uppskattas av de unga familjer som flyttat till Ålbo, säger Gunnar Hållén från Ålbo Byförening.

Ålbo har en aktiv byförening som jobbar för att alla ska trivas. Det är imponerande att se hur ideella krafter frigörs och motiverade medlemmar hjälps åt.

- Vi upplever att samhället blir mera komplett när även ytterområdena blir attraktiva och åldersfördelningen jämnar ut sig, berättar Gunnar. Det är bra om Bystugan blir en samlingsplats för hela familjen och där barn och unga prioriteras för att säkerställa generationsväxlingar. Länsförsäkringars bidrag till en lekplats tar vi emot med största tacksamhet, fortsätter Gunnar Hållén.

- Det känns roligt att kunna hjälpa en aktiv byförening som satsar på en trygg lekmiljö för barnen. Hela Gävleborg ska leva, därför är våra byar så viktiga, avslutar Ann-Sofie Wesslén-Weiler, hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar Gävleborg.

---------------------------------------------------------------------

Fakta om om Länsförsäkringar Samhällsfond

2016 startade Länsförsäkringar Gävleborg en särskild fond där man årligen avsätter 1,2 miljoner kronor till föreningar, personer eller organisationer som arbetar för Gävleborgs bästa. Maxbeloppet att söka är 200 000 kronor. Vilka ansökningar som beviljas avgörs av en särskild kommitté. Fonden uppmuntrar alla de som arbetar utvecklande och hållbart för länets bästa. Förhoppningen är att fonden i förlängningen ska bidra till att människor och företag fortsätter att växa och trivas i Gävleborg.

Besök samhällsfondens webbplats: http://www.LFgavleborg.se/samhallsfond