- Representanten från Arbetsförmedlingen berättade att det råder stor brist på busschaufförer i Gävleborg och att bussbolagen gärna anställer kvinnliga busschaufförer, säger Lars Beckman. Av den anledningen kallade Arbetsförmedlingen i Gävle 92 arbetslösa kvinnor till ett obligatoriskt informationsmöte om yrket busschaufför men det var bara 28 personer som kom dit och av dem var det bara 7 personer som sedan gick vidare till ett studiebesök för att få veta mer om yrket och de aktuella arbetsplatserna.
Det var alltså 64 personer som uteblev från det obligatoriska mötet.
– Jag ställde därför en skriftlig fråga till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och frågade vilka åtgärder avser regeringen och ansvarig minister tänker vidta för att motivera och inspirera arbetslösa personer att vilja genomgå arbetsmarknadsutbildningar till de lediga jobb som finns, säger Lars Beckman.
Svaret från arbetsmarknadsministern gav tyvärr inga andra svar än svepande beskrivningar av arbetet. Svaret avslutades med: ”Resultaten efter en arbetsmarknadsutbildning har kontinuerligt förbättrats och 2018 gick 42 procent av deltagarna till arbete efter en arbetsmarknads-utbildning.”
– Det innebär att 58 procent av utbildningarna inte ledde till något arbete, avslutar Lars Beckman. Exemplet från utbildning till busschaufför där bara 7 av 98 inbjudna deltog i studiebesöket är absolut inte okej!
Det skulle också vara intressant att få veta hur många totalt som uteblir när de blir kallade till obligatoriska möten och hur det ska åtgärdas!