Robert Ahlgren och hans 20 år yngre fru Anita levde sedan lyckliga i alla sina dagar sånär som att de saknade gemensamma barn och därmed bröstarvingar.
Ove Anonsen som hade arbetat i företaget många år i olika roller, både som VD och i styrelse, blev 2007 kontaktad av Robert som frågade om synpunkter angående att skapa någon form av fond för parets gemensamma förmögenhet. Ove var vid tidpunkten ordförande för Mellansvenska Handelskammaren i Gävle.
– Robert hade då testamenterat kvarlåtenskapen till en fond knuten till Karolinska Institutet, berättar Ove. Han hade dock känslan av att det var för anonymt. 
Han hade hört talas om att Handelskammaren var huvudman för ett antal kända Gävlefamiljers donationer som till exempel Engwalls och familjen Bellanders som startade Björnkläder.
– Då föreslog jag att han kunde göra något liknande, säger Ove. Så jag åkte ned till Schweiz där makarna då bodde och efter en lång diskussion, var han på min inrådan, bekväm med att skapa en fond i eget namn. Han var mycket noga med att den skulle bära bådas namn, dvs Robert och Anita Ahlgrens Donationsfond. Syftet med fonden skulle vara för främjande av internationell handel, för någon sådan fond fanns nämligen inte i Gävleborg. Det låg ju också verkligen i Läkerols anda. Tittar man på gamla reklamfilmer så visar man ju på internationalismen som en verklig framgångsfaktor.

Därefter filades det på stadgar och det tog då nästan ett år eftersom Robert var mycket noggrann och ändrade en hel del innan han var nöjd och allt kunde sättas på pränt. Mellansvenska Handelskammaren accepterade därefter att bli huvudman. Så 2008 instiftades fonden och registrerades med en inbetalning av ett symboliskt belopp. Fonden reglerades med testamentariska förordnanden vilket innebar att ingenting fick röras förrän efter båda makarna frånfälle. Anita avled 2009 och Robert gick bort året därpå vilket innebar att Ove då plötsligt blev boutredningsman tillsammans med Roberts schweizisk-svenske advokat med uppdrag att hantera bouppteckningen.
I testamentet var merparten av kvarlåtenskapen testamenterat till fonden och endast några små legat tilldelades ett fåtal personer. Däremot tog det ganska många år innan man kunde börja utskifta beloppen.
Förmögenheten bestod av värdepapper, fastigheter i Sverige, Spanien och Schweiz samt konst och inventarier.
– Det var en lång process med ett särskilt testamente i Spanien samt att Robert fortfarande var skriven i Schweiz trots att han flyttat hem till Sverige igen. Men vi kunde börja utskifta då vi sålde av bit för bit och den första utdelningen skedde 2014 då det fanns tillräckligt med utdelningsbara belopp. 

Styrelsen i fonden förvaltade redan från start medlen i fonden i den takt de kom in. Hela boutredningen blev slutligen klar 2016 och till dags dato så har man delat ut nästan sju miljoner kronor.
– Roberts önskans var att förvalta fonden på ett vettigt sätt och gärna att ledamöter i styrelsen skulle ha arbetat i eller haft en anknytning till företaget och förstå dessa anda och hur man tänkte, berättar Ove. Det är ju också det som ligger till grund för vilka som får utdelning och acceptans för sina ansökningar.

Robert och Anita Ahlgren valde att göra detta för att främja utvecklingen i Gävleborgs Län. Fonden är en således en fantastisk möjlighet för privatpersoner, organisationer och företag att söka pengar till sina innovativa idéer inom internationell handel.
– Det gäller att komma ut i ljuset och bli ännu mer känd för fonden är ju fortfarande förhållandevis ny, säger Peter Candell, som tagit vid som ordförande i fonden efter Ove. Sedan gäller det att vi följer med i tiden med parametrar som hållbarhet och utvecklingen så att det verkligen gagnar området inom vilket fonden är engagerad. Med syfte att skapa tillväxt och arbetstillfällen – helt i familjen Ahlgrens anda.

 

För mer information kontakta
Peter Candell
Mobil: 070-674 12 44

Ove Anonsen
Mobil: 070-317 74 15

För mer information och årets ansökan se https://ahlgrensdonationsfond.se