– Naturligtvis är detta inte ett resultat vi är nöjda med. Gävle kommun ska visa att vi förtjänar företagarnas förtroende", säger kommundirektör Göran Arnell.

178 företagare har svarat på enkäten som Svenskt Näringsliv i början av året skickade ut till 400 företagare i Gävle. Det innebär att 47 procent av de tillfrågade har besvarat enkäten. Enkäten genomförs över hela landet, och mäter företagarnas attityder gentemot sin kommun. Gävle placerar sig, precis som förra året, på plats 271.
– Gävle måste ha den politiska viljan och modet att ta ledaransvaret i frågan. Viljan måste stråla både internt i kommunen och utåt mot företagen. Att bli bäst av de 21 större kommunerna i Sverige måste bli ett motto och ett mantra, säger Lotta Pettersson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Gävleborg.

Ett av Gävle kommuns fem övergripande mål är att förbättra det lokala företagsklimatet. För tre år sedan skapades Näringslivsavdelningen för att förbättra och effektivisera näringslivsarbetet i kommunkoncernen. Kommunen valde samtidigt att lämna Inköp Gävleborg för att i egen regi fokusera på att öka kvaliteten och förbättra konkurrensen i Gävle.
– Arbetet med att förbättra företagsklimatet i Gävle har intensifierats de senaste åren. Det är ett långsiktigt arbete som kommer att ta tid, men jag är övertygad om att Gävle kommun kommer att kunna förbättra sitt resultat i mätningen, bland annat genom fler företagsbesök och förbättrad dialog med företagarna, säger kommunalråd Helene Åkerlind (L), som har särskilt ansvar för näringslivsfrågor i den politiska majoriteten.

För ett år sedan fattade kommunfullmäktige beslut om ett nytt näringslivsprogram, som sträcker sig fram till 2025. Ett upphandlingsråd har införts, där Gävle kommun för dialog med det lokala näringslivet. Kommunen har dessutom låtit en extern konsult gå igenom koncernen för att säkerställa att kommunen inte sysslar med osund konkurrens.
– Hela kommunkoncernen måste förtjäna företagarnas förtroende på ett bättre sätt. Vi kommer att följa upp det här resultatet redan på torsdag i kommunkoncernens ledningsgrupp, och på fredag då jag träffar kommunens chefer och handläggare under en heldag med fokus på näringslivsfrågor, säger kommundirektör Göran Arnell.

 

Artikeln är publicerad för foretagsbladet.se i den här och flera nyhetskanaler av den svenska presstjänsten Presstjänst - den svenska skrivbyrån för företag och organisationer. Vill ni ha hjälp med att skriva era nyheter samt skicka pressreleaser till flera svenska nyhetstjänster, journalister och nättidningar? Vänd er då till presstjanst.se i samarbete med nyhetsbyrån svenskpress.se.