Sverige, som ett land med en rik historia av att värna om sina medborgares välfärd och rättigheter, har alltid insett värdet av en noggrann folkbokföring. Nåja, i alla fall historiskt. Det är folkbokföringen som möjliggör för våra myndigheter att tillhandahålla de välfärdstjänster som vårt samhälle är känt för. Utan den skulle vi förlora den grundläggande förmågan att följa och upprätthålla våra lagar och regler.

Skatteverkets senaste prognos är chockerande - cirka 200 000 individer är felaktigt folkbokförda i Sverige. Ja, vissa av dessa fel kan tillskrivas slarv eller missuppfattning, men det råder inget tvivel om att det finns en betydande skara som medvetet och uppsåtligen manipulerar folkbokföringen i sina egna syften.

Vi har sett exemplen på detta. Hyreshus som brinner med fler boende än vad som borde ha varit fallet. Varför görs detta? För att tillskansa sig kommunala eller statliga bidrag som man inte har rätt till? För att undgå våra rättsvårdande myndigheter? Varje individ som agerar på detta sätt är en bricka i bygget av det svenska skuggsamhället, en verklighet som vi inte kan blunda för längre.

Men det finns hopp. Nu börjar t.o.m. de flesta politiker med lite sunt förnuft och överlevnadsinstinkt inse bristerna i den svenska folkbokföringen och man börjar ta några stapplande steg för att försöka få i alla fall insyn i kaoset. Ny lagstiftning skall öka säkerheten kring samordningsnumren och myndigheternas förmåga att utbyta information har förstärkts. Skatteverket kommer att tillföras betydande resurser för att förbättra folkbokföringen.

Men vi kan inte vila på lagrarna ännu. Nuvarande regering har gett Skatteverket uppdraget att ta fram metoder för att genomföra en folkräkning. Förvisso en gåta att detta inte skett tidigare. Resultatet av detta uppdrag är en starkare kontroll över folkbokföringen, inklusive fler kontroller, en årlig nationell lägesbild och en skyldighet för folkbokförda att intyga korrekta uppgifter.

Dessa åtgärder är en början och borde bli ännu kraftfullare. De skulle utgöra grunden för en folkbokföring som inte kan utnyttjas av kriminella och som ger en rättvis och exakt beskrivning av vårt lands invånare. Det är en vision som inte bara gynnar vårt samhälle i dag utan också förbereder oss för de utmaningar och möjligheter som framtiden innebär. Det är hög tid att stärka vår nation genom att hålla fast vid våra grundläggande värderingar och säkerställa en rättvis och korrekt folkbokföring för alla.

Leif J. Hamilton