Innovationen som är framtagen av Karlsborgsföretaget Radflex AB grundar sig på att allt fler personbilar och transportbilar i dag är utrustade med kollisionsvarning och automatisk nödbromsning. Dessa system började komma för 20 år sedan och har blivit standard i många bilar.

– Likt en vanlig reflex så reflekteras ljus, den stora skillnaden är att radarreflexen även reflekterar radarsignaler till fordon med automatiska broms och varningssystem, säger företagets VD Morten Jörgensen. Principen är att en fordonsradar kontinuerligt mäter avstånd och hastighetsförändringar framför fordonet, en kamera kan även registrera vad som uppenbarar sig framför fordonet. Dessa data samt information från andra givare i bilen analyseras i realtid. 


Den samlade informationen ligger sedan till grund för om fordonet vid risk för kollision skall varna föraren med ljud och ljussignaler samt automatiskt nödbromsa om föraren inte reagerar i tid och själv bromsar eller viker undan

 Radarreflexer möter den säkerhetstekniska utvecklingen inom fordonsindustrin till förmån för en så stor grupp oskyddade trafikanter som cyklisterna utgör.

Avkänning för roterande och pulserande radarsignaler förekommer också bland fordonstillverkarna och är ytterligare en funktion som förbättrar förmågan till att detektera en cyklist då radarreflexer monteras i hjulen på cyklar.

–  
Cyklister och andra oskyddade trafikanter syns verkligen inte speciellt bra i trafiken och där kan radarreflexer förekomma mängder av olyckor och rädda många liv, säger Morten Jörgensen.


Mätningar utförda av RISE, ett oberoende statligt forskningsinstitut för framtidssäkra teknologier och produkter visar att radarreflexer monterade på cyklar ökar synbarheten för fordonsradar upp till 10 gånger. Det kan vara helt avgörande för att förhindra en trafikolycka.


Hur mycket reflekterar då en cyklist för fordonsradar?
Enligt bifogad tabell ser vi att det är en bråkdel av synligheten för en bil. En cyklist har en tvärsnittsarea på  0,4 m2 - utan radarreflex. 
En bil har en tvärsnittsarea hela 10 m2.

Kontakt och talesperson:
Morten Jörgensen, VD
070-579 22 29
morten@radflex.se
www.radflex.se
instagram: radflex_ab

Om Radflex AB
Utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för ökad trafiksäkerhet.
 Vår målsättning är att med innovativa lösningar komma närmare nollvisionen.

Om Trafiksäkerhetslagar
Den 6 juli 2022 trädde nya trafiksäkerhetslagar i kraft i EU. Bland annat så blir det obligatoriskt med automatiska bromsar i samband med att en tillverkare begär typgodkännande av en ny bilmodell. Detta har gällt för lastbilar sedan 1 november 2015

ETSI, European Telecommunications Standards Institute, har utformat en standard för fordonsradar.
I sitt systemreferensdokument ETSI TR 103 593 V1.1.1 (2020-05) "Transmissionsegenskaper; Tekniska egenskaper fordonstillämpningar inom frekvensområdet 77GHz till 81GHz”, tillhandahåller European Telecommunications Standards Institute (ETSI) en uppsättning antagna typiska mål som listas i tabellen på bilden. 


Bildtext: Radartvärsnitts-värden för typiska mål enligt ETSI TR 103 593 V1.1.1 (2020-05).