Tomas Persson, grundare och styrelseordförande för HealthTextiles, beskriver sin innovation som ett genombrott inom branschen.
– Vi är övertygade om att menstrosor i vårt TorTex™ tyg kommer att sätta en ny standard för kvinnors hälsa och komfort under menstruationen," säger han. Vårt TorTex™-tyg är det första i sitt slag och har testats rigoröst av världsledande testinstitut för att säkerställa dess naturliga antibakteriella egenskaper.

En av de mest imponerande aspekterna av TorTex™-tyget är dess förmåga att förbli naturligt antibakteriellt även efter 100 tvättar. För att verifiera denna egenskap valde HealthTextiles att samarbeta med SGS och Hohenstein, världsledande testinstitut inom sina respektive områden.

SGS, erkända som det globala riktmärket för kvalitet och integritet, har genomfört tester som visar att TorTex™-tyget förblir naturligt antibakteriellt även efter 100 tvättar och är effektivt mot stafylokocker.

Dessutom har SGS verifierat att tyget är antivirus mot H1N1-virus, vilket inkluderar svininfluensa. Detta bekräftar tygets förmåga att bidra till ökad hygien och skydd för användarna.

Hohenstein, ett familjeägt företag med över 75 års erfarenhet av textiltester, utförde ett Cytotoxic test på TorTex™-tyget för att säkerställa att det inte utsöndrar skadliga ämnen. Detta är särskilt viktigt för medtech-produkter och resultatet visade att TorTex™-tyget inte utsöndrar några skadliga ämnen.

Det naturligt antibakteriella TorTex™-tyget skiljer sig från konkurrenternas produkter som använder silver som en biocid. Silverbehandlingar kan skapa antibiotikaresistens och miljöföroreningar när silverjoner tvättas ur plaggen, enligt Svenskt Vatten.

Naturligt antibakteriellt innebär att TorTex™ tyget är obehandlat och har en unik patenterade konstruktion av naturfiber. Naturfiber är porösa fiber vilket innebär att bakterierna har svårt att överleva vilket skiljer sig från behandling av biocider som dödar bakterierna.

Detta kan verifieras av infektionsläkare från John Hopkins universitetet i USA: Coronavirus överlever längre på en fast, icke-poröst yta jämfört med porösa tyger enligt Infektionsläkaren Juan Dumois från John Hopkins University i Florida. Han uttalade även att coronavirus överlever bättre på “konstfiber” som polyester än bomull till den internationella nyhetstjänsten MarketWatch.

Sveriges ledande mikrobiolog Peter Landvall säger:
– Den mest speciella fördelen jag ser med HealthTextiles' TorTex™-tyg är att vi kan se att tyget minskar risken för virus och bakterier att överleva i kontakt med tyget.

Monthly of Sweden förväntas presentera olika modeller av sina naturligt antibakteriella menstrosor i TorTex™ tyget mot slutet av året med ambitionen att dessa produkter skall sätta en helt ny internationell standard för hälsa och hygien under menstruationen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Persson
Grundare och ägare
HealthTextiles
www.healthtextiles.com
info@healthtextiles.com
+46 (0)727-302081

Om HealthTextiles
HealthTextiles är en ledande svensk tillverkare med uppdrag att rädda liv och minska kostnaderna för vårdsektorn genom att utveckla innovativa nya vårduniformer och textilier. Erbjuder unika antibakteriella uniformer med svensk kvalitet och design, deras uniformer finns på sjukhus, vårdcentraler och vårdhem över hela Europa.
Företaget är även engagerat i att förbättra livskvaliteten för kvinnor genom innovativa produkter som menstrosor. HealthTextiles arbetar nära sina partners och investerare för att driva branschen framåt och skapa positiv förändring.

Se rapporten från Svenskt Vatten https://www.svensktvatten.se/globalassets/om-oss/nyheter/2018/report-silver_leaching_1107b.pdf
 

Cytotoxic Test
Detta test utförs genom biokompatibilitetstester enligt DIN EN ISO 10993. Biologisk kompatibilitet testas på produkter som bland annat appliceras på oskadad hud utan tidigare sjukdomar och som är i direkt kontakt med kroppens yta.
Testet för cytotoxicitet enligt DIN EN ISO 10993-5 är en godkänd metodik och obligatorisk för medicintekniska produkter och mediciner. Användningen av cellkulturer möjliggör upptäckt av extraherbara giftiga ämnen från de testade produkterna. Cellernas giftiga effekter beskrivs med termen "cytotoxicitet".
Cytotoxicitetstestet ger första indikationen på den biologiska kompatibiliteten hos den använda produkten. Utsläpp av giftiga ämnen från en textilprodukt som har hudkontakt är förutsättningen för utveckling av hudirritationer.
Testet för cytotoxicitet möjliggör bedömning av en riskpotential för hudirritation. Denna potential registreras som en sammanfattande parameter.
Testet är inte en analys för att fastställa enskilda hudirriterande eller allergiframkallande ämnen.