Hushållen i Gävle, Sandviken, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby lämnar varje år in mer än 11 000 ton förpackningar och tidningar till återvinning. Nya bestämmelser i lagstiftningen innebär att kommunerna i Sverige tagit över ansvaret för insamlingen av sorterade förpackningar från hushåll sedan 1 januari 2024. Utifrån det ändrade insamlingsansvaret har Gästrike återvinnare fått möjligheten att ta över återvinningsstationerna från FTI (Förpackningsinsamlingen).

För de som besöker återvinningsstationerna innebär denna förändring ingen skillnad, mer än att det är Gästrike återvinnare man kontaktar vid frågor eller synpunkter om stationerna. I övrigt fortsätter man att sortera sina förpackningar och lämna dem till återvinning precis som tidigare. De informationsskyltar som står på varje återvinningsstation har bytts ut till skyltar med rätt kontaktuppgifter. 

“Vår fokus har legat på att säkerställa tömning, städning och annan skötsel av återvinningsstationerna så att övertagandet av ansvaret ska gå så smidigt som möjligt. Hittills har det fungerat bra och vi på Gästrike återvinnare ser fram emot att utveckla servicen gällande återvinning av förpackningar. Med detta utökade ansvar får vi ett större helhetsgrepp i avfallshanteringen, vilket i slutändan gynnar de som sorterar och återvinner” säger Anna-Karin Jakobsson, förbundsdirektör på Gästrike återvinnare. 

Om återvinningsstationerna 
Det finns cirka 100 obemannade återvinningsstationer i Gävle, Sandviken, Ockelbo, Älvkarleby och Hofors. Där kan hushållen lämna sina sorterade förpackningar av papper, plast, glas, metall och tidningar. På vår webbplats gastrikeatervinnare.se hittar man enkelt sin närmaste station, information om hur man sorterar sina förpackningar, samt anmäler behov av tömning och städning. 

För frågor vänligen kontakta 
Anna-Karin Jakobsson, förbundsdirektör på Gästrike återvinnare
Tel: 026 17 84 30
E-post: anna-karin.jakobsson@gastrikeatervinnare.se

Emil Lindbom, projektledare för projekt ”Närsorterat” på Gästrike återvinnare 
Tel: 026 17 84 30, 
E-post: emil.lindbom@gastrikeatervinnare.se